درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531714002188
DOI: https://doi.org/10.1016/j.nutres.2014.10.010
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Pine bark extract prevents low-density lipoprotein oxidation and regulates monocytic expression of antioxidant enzymes

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.