درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://europepmc.org/abstract/med/24051943
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Lady Prelox® improves sexual function in generally healthy women of reproductive age.

(PMID:24051943)

https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-ginecologica/article.php?cod=R09Y2013N04A0435

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.