درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: The effect of short and medium infrared radiation on some drying and quality characteristics of quince slices under vacuum condition
DOI: 10.3920/qas2017.1252
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: B. Alaei, N. Dibagar, R. Amiri Chayjan, M. Kaveh, E. Taghinezhad

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.