درخواست کتاب


rezvan82

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Clinical Handbook of Psychotropic Drugs for Children and Adolescents 4th Edition
Author: Dean Elbe (Author), Tyler R. Black (Author), Ian R. McGrane (Author), Ric M. Procyshyn (Author)
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.amazon.com/gp/product/088937550X

https://us.hogrefe.com/shop/clinical-handbook-of-psychotropic-drugs-for-children-and-adolescents-pdf-89469.html

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.