درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Design, synthesis and protection against pentylenetetrazole-induced seizure of N-aryl derivatives of the phthalimide pharmacophore.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Med Chem. 2012 Sep;8(5):953-63.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.