درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Rating fired heaters
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: R.N. Wimpress, Rating fired heaters, Hydrocarbon Process. 42(10), 115–126
(1963);

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.