درخواست کتاب از SAE


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Metals & Alloys in the Unified Numbering System, 13th Edition
Author: SAE International in United States
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: May 9, 2017
Link: https://saemobilus.sae.org/content/HS-1086/2017/
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.