درخواست مقاله


pinokiyo

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Sensitive Electrochemical Monitoring of Piroxicam in Pharmaceuticals Using Carbon Ionic Liquid Electrode
Author:  Ghazal Ghobadpour, Fatemeh Farjami*, Farshid Fasihi
Journal or Ebook Name: Current Pharmaceutical Analysis
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 15 , Issue 1 , 2019, 45-50
Link: http://www.eurekaselect.com/node/161654/article/sensitive-electrochemical-monitoring-of-piroxicam-in-pharmaceuticals-using-carbon-ionic-liquid-electrode
DOI: 10.2174/1573412914666180427155235

توضیحات: +500

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect عنوان را به درخواست مقاله تغییر داد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.