درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Analysis of Supply Chain Optimization Model Based on new Cooperative Order Agriculture Model
DOI: 10.31142/rajar/v4i6.08
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: RA Journal of Applied Research

Bingjie Liu,
South Asia Management Association

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.