درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Presentation value engineering  Creativitybrainstorming
DOI: 
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=e21c2016a7c3498b&control_no=6e3791960853f40fffe0bdc3ef48d419

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.