درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Cooperative Spectrum Sensing Based on Generalized Likelihood Ratio Test for Cognitive Radio Channels with Unknown Primary User’s Power and Colored Noise
DOI: 10.2174/2210327908666180730092433
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control
Shahriar Shirvani Moghaddam, Ameneh Habibzadeh
Bentham Science Publishers Ltd.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.