درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Physicochemical aspects of titanium slag production and solidification
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Metallurgical and Materials Transactions B

October 2003, Volume 34, Issue 5, pp 581–588
P. C. PistoriusC. Coetzee

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.