درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://www.techno-press.com/content/?page=article&journal=scs&volume=28&num=6&ordernum=8
DOI: 10.12989/scs.2018.28.6.749
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Steel and Composite Structures Volume 28, Number 6, September25 2018, pages 749-758
DOI: http://dx.doi.org/10.12989/scs.2018.28.6.749


Free axial vibration analysis of axially functionally graded thick nanorods using nonlocal Bishop\'s theory

Reza Nazemnezhad and Kamran Kamali

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.