درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.scientific.net/AMM.794.494
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.794.494
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Title: Concept for the Analysis of Disruption Consequences in a Complex Job Shop Manufacturing
Author: Christina Reuter, Annika Hauptvogel, Felix Brambring, Jochen Hansen

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.