درخواست کتاب از Oxford


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title:  The Vienna Conventions on the Law of Treaties : a commentary 
Author: Olivier Corten, Pierre Klein 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2011
Link: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199546640.001.0001/law-9780199546640
DOI: 10.1093/law/9780199546640.001.0001

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.