دانلود مقاله از ASCE


behnoosh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:  Variational Approach to Non-Darcy Flow 
Author:  John A. McCorquodale
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages:  Vol. 96, Issue 11, Pg. 2265-2278
Link: https://cedb.asce.org/CEDBsearch/record.jsp?dockey=0016847
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.