درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Quantum acoustics
Author: Maris, Humphrey J. 
Journal or Ebook Name: access science
Volume, Issue, Year and Pages: 2012
Link: https://www.accessscience.com/content/quantum-acoustics/562350
DOI: 10.1036/1097-8542.562350

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.