درخواست مقاله 5


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Joseph Atkins Johnston and Joseph H. Zhang (2018) Information Technology Investment and the Timeliness of Financial Reports. Journal of Emerging Technologies in Accounting: Spring 2018, Vol. 15, No. 1, pp. 77-101.
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 
https://doi.org/10.2308/jeta-52066 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.