درخواست مقاله 8


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Joost van Buuren, Christopher Koch, Niels van Nieuw Amerongen, and Arnold M. Wright (2018) Evaluating the Change Process for Business Risk Auditing: Legitimacy Experiences of non-Big 4 Auditors. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: May 2018, Vol. 37, No. 2, pp. 249-269.
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 
https://doi.org/10.2308/ajpt-51748 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.