درخواست مقاله 10


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Avishek Bhandari, Babak Mammadov, Austin Shelton, and Maya Thevenot (2018) It Is Not Only What You Know, It Is Also Who You Know: CEO Network Connections and Financial Reporting Quality. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: May 2018, Vol. 37, No. 2, pp. 27-50.
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 
https://doi.org/10.2308/ajpt-51821 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.