درخواست مقاله 11


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Junxiong Fang, Gerald J. Lobo, Yinqi Zhang, and Yuping Zhao (2018) Auditing Related Party Transactions: Evidence from Audit Opinions and Restatements. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: May 2018, Vol. 37, No. 2, pp. 73-106.
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 
https://doi.org/10.2308/ajpt-51768 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.