درخواست مقاله 12


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Marsha B. Keune and Timothy M. Keune (2018) Do Managers Make Voluntary Accounting Changes in Response to a Material Weakness in Internal Control?. AUDITING: A Journal of Practice & Theory: May 2018, Vol. 37, No. 2, pp. 107-137.
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 
https://doi.org/10.2308/ajpt-51782 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.