درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://www.ar.ethz.ch/cgi-bin/AR/view?getpdf=23_55519&RA=66.249.64.244&text=%3Cfont%20color=000000%3ES.%20Noroozi,%20S.%20Tavangar,%20S.H.%20Hashemabadi%3Cbr%3E%3Cb%3ECFD%20Simulation%20of%20Wall%20Impingement%20of%20Tear%20Shape%20Viscoplastic%20Drops%20Utilizing%20OpenFOAM%3C/b%3E%3C/font%3E%3Cbr%3EAppl.%20Rheol.%20%3Cb%3E%2023%3C/b%3E%3Csmall%3E%3Cfont%20color=888888%3E:5%3C/font%3E%3C/small%3E%20(2013)%2055519%20(13%20pages)&ab=23_55519.ab&abmore=yes&abyear=2013&downloadtodisk=yes&AMATITLE=CFD%20Simulation%20of%20Wall%20Impingement%20of%20Tear%20Shape%20Viscoplastic%20Drops%20Utilizing%20OpenFOAM
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.