درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: DOI: 10.1021/acs.jced.6b00063
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Thermodynamic Study on the Protonation and Complexation of GLDA with Ca2+ and Mg2+ at Different Ionic Strengths and Ionic Media at 298.15 K

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.