درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: «Some Further Thoughts on the Bisitun Monument and the Genesis of the Old Persian Cuneiform Script». BAI 13,(1999 [2002]), pp. 45-66.
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%C2%AB+Some+Further+Thoughts+on+the+Bisitun+Monument+and+the+Genesis+of+the+Old+Persian+Cuneiform+Script+%C2%BB.+BAI+13%2C+%281999+%5B2002%5D%29%2C+pp.+45-66.&btnG=

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.