درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Giovinazzo, G. (1994). Les voyages de Darius dans les regions orientales de l\'empire., pp. 32-45
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=+Les+voyages+de+Darius+dans+les+r%C3%A9gions+o
rientales+de+l%E2%80%99empire%2C+AION+54%3A+32-45&btnG=
با همین عنوان یک سند دیگر منتشر شده که من دارم. فقط صفحات متفاوته (صفحات 18-32).
سند مورد درخواست صفحه 32 تا 45 هست. حتما به این دقت بشود.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.