درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Participatory Dependence Structure Matrix Approach
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Danilovic, M. & Börjesson, H. (2001b). Participatory Dependence Structure Matrix Approach. The 3 rd International Dependence Structure Matrix (DSM) Workshop, Proceedings, October 29-30, 2001, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Massachusetts, Boston, Cambridge, USA.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.