درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title:  Multiplan – A new multi-dimensional DSM-tool. 
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Danilovic, M. & Sigemyr, T. (2003).

The 5th Dependence Structure Matrix (DSM) International Workshop, Proceedings, October 22- 23, 2003, University of Cambridge, Cambridge Engineering Design Centre, Cambridge, United Kingdom.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.