درخواست کتاب+2500


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpASMHVAA2/viewerType:toc//root_slug:asm-handbook-volume-2a/url_slug:asm-handbook-volume-2a?b-q=ASM%20Handbook%20Volume%202A:%20Aluminum%20Science%20and%20Technology&sort_on=default&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=yes


Reward= +2500
I need the book from knovel
Please merge it in a pdf
Thanks

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.