درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: What Do We Know About Knowledge Leadership?
Author: 
Journal or Ebook Name: PsycCRITIQUES. 52(29):, JUL 2007
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://insights.ovid.com/crossref?an=01258377-200707180-00017&clickthrough=y
DOI: 10.1037/a0006895

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.