درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: The Variation of Waterflood Performance with Variation in Permeability Profile
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Schmalz, J.E., and Price, H.S., \"The Variation of Waterflood Performance with Variation in Permeability Profile,\" Production Monthly, Vol. 15, No. 9, 1950, pp. 9-12.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.