درخواست 2


atrebehesht

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Influence of Store Characteristics and Products of Consumers in Indonesia to Impulsive Buying Behaviour
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: doi.org/10.31219/osf.io/9bmxp

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.