درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Uncertainty driven theoretical kinetics studies for CH3OH ignition: HO2 + CH3OH and O2 + CH3OH
DOI: doi.org/10.1016/j.proci.2010.05.066
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: نیاز به
Appendix A. Supplementary data
مقاله موردنظر

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.