درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Conventional 4-bar linkage knee mechanisms: A strength-weakness analysis
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: این درخواست پایان نامه ست و مقاله نیست، اما گویا قسمتی برای چنین درخواستی تعبیه نکرده اید
در قسمت پایان نامه های پروکوئست که سرچ می کنم پیدا نمی شود اما به هر حال یکی از پایان نامه های پروکوئست است که در لینک زیر وجود دارد:

https://search.proquest.com/openview/1f979aa206f12d5724da9428d137e8e6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=48772

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.