درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Roberts, P. R., Rotating Electrode Process, in: Metals Handbook, Ninth Edition, Vol. 7, Powder Metallurgy (Klar, E., ed.), Am. Soc. for Metals, Metals Park, OH, USA, pp. 39–51
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.