درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Sum rules for the optical and Hall conductivity in graphene
DOI: 10.1103/PhysRevB.75.165407
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: لینک:
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.75.165407

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.