درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.igi-global.com/article/optimized-packet-filtering-honeypot-with-snooping-agents-in-intrusion-detection-system-for-wlan/190856
DOI: 10.4018/IJISP.2018010105
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Optimized Packet Filtering Honeypot with Snooping Agents in Intrusion Detection System for WLAN

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.