درخواست کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Dynamical System Models in the Life Sciences and Their Underlying Scientific Issues
Author: Frederic Y M Wan (UC Irvine)
Journal or Ebook Name: 9789813143333
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10124#t=toc
DOI: https://doi.org/10.1142/10124 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.