درخواست کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Chemotaxis, Reaction, Network, Mathematics for Self-Organization
Author: Takashi Suzuki (Osaka University, Japan)
Journal or Ebook Name: 9789813237735
Volume, Issue, Year and Pages: 2018
Link: https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10926#t=toc
DOI: https://doi.org/10.1142/10926

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.