درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Adverse complications of venipuncture: a systematic review
Author: 
Journal or Ebook Name: Acta Phlebologica 2018 April;19(1):11-5
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.minervamedica.it/en/journals/acta-phlebologica/article.php?cod=R43Y2018N01A0011
DOI: 10.23736/S1593-232X.18.00408-3

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
36 minutes ago, coolboy2004 said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:


Title: Adverse complications of venipuncture: a systematic review
Author: 
Journal or Ebook Name: Acta Phlebologica 2018 April;19(1):11-5
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.minervamedica.it/en/journals/acta-phlebologica/article.php?cod=R43Y2018N01A0011
DOI: 10.23736/S1593-232X.18.00408-3

توضیحات: 

+500 reward, ok?

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.