درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Preparation of trichlorosilane by plasma hydrogenation of silicon tetrachloride
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: A. V. GusevR. A. KornevA. Yu. Sukhanov
Inorganic Materials

September 2006, Volume 42, Issue 9, pp 1023–1026

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.