med.nyu.edu - NYU School of Medicine


× برای این تاپیک محدودیت 3 پاسخ از طرف ارسال کننده تاپیک در نظر گرفته شده است. بعد از تعداد مشخص شده، تاپیک بسته می شود.

ارسال های توصیه شده

اکانت دانشکده پزشکی نیویورک

پسورد دانشکده پزشکی نیویورک

اکانت med.nyu.edu آمریکا

پسورد med.nyu.edu آمریکا

اکانت دانشگاه نیویورک آمریکا

دسترسی عالی به دیتابیس های پزشکی

 

محتوای مخفی
برای مشاهده محتوای مخفی یک پاسخ در این تاپیک ارسال کنید.

 

Library: https://hsl.med.nyu.edu

Databases: https://hsl.med.nyu.edu/databases

DATABASES
177 Databases found
A
ABI/INFORM (ProQuest)
Indexes and abstracts articles from more than 1,000 leading business and management publications, including over 350 English-language titles from outsidetheUnited States. Provides in-depth coverage of business issues, management techniques, competitive information, and a variety of other topics.
AccessAnesthesiology (McGraw-Hill)
This online resource offers multiple tools for certification and recertification in pain management, critical care, and perioperative medicine. Contains full-text online books including Longnecker's Anesthesiology, Hadzic's Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management, and Morgan's Lange Clinical Anesthesiology.
AccessEmergency Medicine (McGraw-Hill)
Targeted diagnosis and treatment information for a broad range of emergency cases, with videos. Includes deeper information such as different presentations, diagnostic tests, procedures, and more.
AccessMedicine (McGraw-Hill)
Provides access to 60 medical titles and textbooks.
AccessPediatrics (McGraw-Hill)
Covers the entire span of pediatric practice, from neonatology through adolescent medicine. Updated regularly and optimized for viewing on any device, this comprehensive online pediatric resource provides instant access to information essential for completing evaluation, diagnosis, and case management decisions, as well as for pursuing research or self-assessment and board review.
AccessSurgery (McGraw-Hill)
AccessSurgery.com is an integrated online resource that provides medical students, surgical residents, and practicing surgeons with quick answers to surgical inquiries from trusted sources. Organized around the ACGME's (Accreditation Council for Graduate Medical Education) mandate for a Core Curriculum, AccessSurgery delivers content in context.
AgeLine (EBSCO)
AgeLine, produced by AARP, focuses exclusively on the population aged 50+ and issues of aging. AgeLine is the premier source for the literature of social gerontology and includes aging-related content from the health sciences, psychology, sociology, social work, economics, and public policy. This database indexes over 600 journals, books, book chapters, reports, dissertations, consumer guides, and educational videos.
AIDSinfo
AIDSinfo is a U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) project providing information on HIV/AIDS clinical trials and treatment. It is the result of merging two previous DHHS projects: The AIDS Clinical Trials Information Service (ACTIS) and the HIV/AIDS Treatment Information Service (ATIS). AIDSinfo is a central resource for current information on federally and privately funded clinical trials for AIDS patients and others infected with HIV. AIDS clinical trials evaluate experimental drugs and other therapies for adults and children at all stages of HIV infection -- from patients who are HIV positive with no symptoms to those with various symptoms of AIDS. [from the web page].
All EBM Reviews, Cochrane DSR, ACP Journal Club, DARE, CCTR, CMR, HTA, NHSEED (Ovid)
8 consecutive seat available - please logoff after your session.

This multifile database allows you to search simultaneously the seven Evidence Based Medicine Reviews databases: Cochrane Database of Systematic Reviews, ACP Journal Club, Database of Abstracts of Reviews of Effects, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Methodology Register, Health Technology Assessment, National Health Service Economic Evaluation.
AMA Manual of Style (AMA)
The AMA manual of style is a guide for authors and editors (10th edition) The most updated version of the entire text, as well as: Style policy changes highlighted and explained, New policies, Learning and training resources, Monthly tips from JAMA/Archives editors, Periodic updates, and Web-only new material.
AMBOSS
Trial
Study smarter, not harder. AMBOSS is a breakthrough medical learning platform dedicated to helping future physicians succeed in their exams.
American Chemical Society Publications Journal
Providing with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works.
Anatomy.tv via STAT!Ref
STAT!Ref's Primal Pictures resources provide complete, detailed and accurate 3D models of the human anatomy. Anatomy.tv is an evidence-based interactive online learning tool used for patient, practitioner and student education.
Annual Reviews
Since 1932, Annual Reviews has offered comprehensive, timely collections of critical reviews written by leading scientists. Annual Reviews volumes are published each year for 29 focused disciplines within the Biomedical, Physical, and Social Sciences.
APA PsycNET
Popular
Alternative Name(s) & Keywords: Psychiatry
APA PsycNET is a collection of databases from the American Psychological Associations (APA) full-text databases that can be searched simultaneously or independently.
APAstyle.org
On this site, you will find tutorials, FAQs, and other resources to help you improve your writing, master APA Style, and learn the conventions of scholarly publishing.
Applied Science & Technology Retrospective (EBSCO)
Provides extensive coverage of research and development within the applied sciences and computing disciplines. This resource offers full text for almost 1,200 journals, citations to millions of articles. The content derives from numerous sources, including leading trade journals, professional and technical society journals, and conference proceedings. ** Applied Science & Technology Source is a combination of following databases from EBSCO and H.W. Wilson:'Applied Science & Technology Index Retrospective', 'Applied Science & Technology Abstracts', 'Applied Science & Technology Full Text', and 'Computers & Applied Sciences Complete'.
B
Bates' Visual Guide to Physical Examination (Lippincott Williams & Wilkins)
Now in its Fifth Edition and featuring completely reshot content and new clinical skills videos, Bates' Visual Guide delivers head-to-toe and systems-based physical examination techniques for the (Advanced) Assessment or Introduction to Clinical Medicine course. The site features more than 8 hours of video content.
Best Practice (BMJ)
Provides access to constantly updated systematic reviews along with range of additional evidence based medicine (EBM) resources. This replaces the database BMJ Clinical Evidence.
BIOBASE Knowledge Library (Biobase International)
Contains comprehensive sets of protein databases such as HumanPSD, WormPD, GPGR-PD, PombePD, and MycopathPD in addition to analysis tools such as TRANSFAC, TRANSPATH, and ExPlain. BKL brings together curated data, analysis tools, and gene-centered information. BKL is one of the best ways to quickly assess a vast set of protein properties for a given protein or set of proteins.
Biological & Agricultural Index Plus (EBSCO)
English-language periodicals published in the United States and elsewhere. The database includes abstracts and full text coverage for selected journals. Periodical coverage includes a wide range of scientific journals, from popular to professional, that pertain to biology and agriculture. About 45 percent of the focus is on agriculture. Dates of coverage: 1983 to present.
Biological Abstracts (Web of Science)
An expansive index to the worlds life sciences journal literature, with topics ranging from botany to microbiology to pharmacology.
BioMed Central Journals
BioMed Central is an independent publishing house committed to providing immediate open access to peer-reviewed biomedical research.
BioOne (BioOne)
BioOne is a unique aggregation of high-impact bioscience research journals. Dates of coverage: 1998 to present.
BIOSIS Citation Index (Web of Science)
Life sciences and biomedical research covering pre-clinical and experimental research, methods and instrumentation, animal studies, and more.
BMJ (BMJ)
The BMJ aims to publish rigorous and accessible material that will help doctors and medical students in their daily practice, lifelong learning and career development. They publish original scientific studies, review and educational articles, and papers commenting on the clinical, scientific, social, political, and economic factors affecting health.
Board Certified Docs (Elsevier)
The ABMS is recognized as a primary source of board certification information by The Joint Commission (TJC) the National Committee for Quality Assurance (NCQA) and URAC. Authoritative reference tool provides certification status and complete biographical and professional information about board certified physicians.
Board Vitals (STAT!Ref)
BoardVitals is exam review tool for the NBDE I and II, NBDHE, Shelf Exams for seven medical specialties and USMLE Step 1, 2 and 3. Sign up to register for an individual account using your NYU email address.
Book Citation Index (Web of Science Core)
Access the worlds leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions - results filtered by Books published 2005 to present.
Books at Ovid (Ovid)
Provides access to full text ebooks available through Ovid. This includes LWW books, such as the Nursing collection.
Books24x7
Technology books covering subjects such as C++, Java, object-oriented programming, algorithms, computer networks, cryptography, parallel and distributed computing, and much more.
C
CAM on PubMed (National Center for Complementary and Alternative Medicine)
Your literature search will be automatically limited to the complementary and alternative medicine (CAM) subset of PubMed. Your searches are free.
Campbell Collaboration Library of systematic reviews
Campbell Systematic Reviews is the peer-reviewed online monograph series of systematic reviews prepared under the editorial control of the Campbell Collaboration and published bimonthly. Campbell systematic reviews follow structured guidelines and standards for summarizing the international research evidence on the effects of interventions in crime and justice, education, international development, and social welfare.
Chemical Carcinogenesis Research Information System (CCRIS)
From the National Library of Medicine (NLM), CCRIS is a section of ToxNet. Offers carcinogenicity and mutagenicity test results for over 8,000 chemicals.
ChemIDplus Lite (United States National Library of Medicine)
From the National Library of Medicine (NLM). Contains the Chemical identification (ChemIDplus) file. Core sources of substance records correspond to those substances that are cited in one or more of the NLM databases. The database contains over 367,000 chemical records, of which over 142,000 include chemical structures, and is searchable by Name, Synonym, CAS Registry Number, Molecular Formula, Classification Code, Locator Code, and Structure. Contains over 267,000 records. Updated continuously.
CINAHL Plus with Full Text
Popular
CINAHL indexes over 3,800 journals from the fields of nursing and allied health, with indexing for selected journals back to 1937.
CiNii (National Institute of Informatics)
Journal article citation index to 12 million articles from Japanese academic sources, with some full text.
Clerkship/Clinical Rotations (via LWW Heatlh Library) (Wolters Kluwer)
Provides core texts needed for each of the core clerkship rotations-39 highly recognized titles and clerkship-specific series for Internal Medicine, OB/GYN, Pediatrics, Surgery, Family Medicine, and Psychiatry. Also available access to ##Key series titles Step-up, Recall, Blueprints, Shelf Life, and BRS.
Clinical Key (Elsevier)
Clinical Key is a single source (aimed at a physician audience) to search across a collection of Elsevier journals, 900 medical and surgical reference books, Pubmed abstracts, Medical and Surgical clinics, First Consult point of care clinical monographs, Procedures Consult, drug monographs, videos, images, practice guidelines, patient education handouts (in both English and Spanish, where available), and more.
Cochrane Central Register of Controlled Trials
Alternative Name(s) & Keywords: CCTR
CCTR (formerly Cochrane Controlled Trials Register) is a bibliographic database of definitive controlled trials, and part of Ovid's Evidence Based Medicine Reviews collection. It is a joint production of the National Library of Medicine (NLM) in Washington, DC (USA) who produces MEDLINE and Reed Elsevier of Amsterdam (the Netherlands) who produce EMBASE.

CCTR contains over 300,000 bibliographic references to controlled trials in health care together with references to clinical trials identified by contributors to the Cochrane Collaboration in MEDLINE and EMBASE. Contributors follow quality control standards to ensure that only reports of definite randomized controlled trials or controlled clinical trials are included. These controlled trials included were identified by the contributors to the Cochrane Collaboration to create an unbiased source of data for systematic reviews.
Cochrane Clinical Answers (Wiley)
Cochrane Clinical Answers (CCAs) contains a clinical question, a short answer, and an opportunity to -drill down' to the evidence from relevant Cochrane reviews. The target audience is healthcare practitioners and professionals, and other informed health care decision-makers.
Cochrane Library
Popular
The Cochrane Library provides access to systematic reviews in addition to other sources of reliable information, from other systematic review abstracts, technology assessments, economic evaluations, and individual clinical trials.
Colloquium Digital Library of Life Sciences (Morgan & Claypool)
The basic component of the library is a 50- to 120-page electronic book that synthesizes an essential scientific topic, authored by a prominent researcher in the field. We call these Lectures because we believe that they offer unique value to the reader by providing more integration, analysis, and depth than typical journal review articles. We believe COLLOQUIUM Lectures are ideal summaries of essential subject areas for researchers, laboratory personnel, and students.
Combined Chemical Dictionary
?Spanning the breadth of chemistry this database provides access to chemical, physical and structural data on more than 650,000 compounds. The presence of powerful search software allows sophisticated text and structure searches to be performed easily.
Conference Proceedings Citation Index (Web of Science Core)
Access the worlds leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions - results filtered by Conference Proceedings published 1990 to present.
Covidence
Full Text Database ; Index ; Covidence works with reference managers like EndNote, Zotero, Refworks, and Mendeley to screen results for the purposes of systematic reviews and other research projects. Sign up to register for an individual account using your NYU email address.
Current Chemical Reactions (Web of Science Core)
Access the worlds leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions - results filtered by Current Chemical Reactions 1985 to present and including the Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840.
D
Data Citation Index (Web of Science)
Discover research data, including data studies, data sets from a wide range of international data repositories and connect them with the scientific literature to track data citation.
Dental Education in Video
Alternative Name(s) & Keywords: Dentistry
Dental Education in Video is a video encyclopedia of dentistry and dental technique, delivering instant online access to hundreds of high-definition videos featuring world-renowned clinicians and educators. It provides hundreds of hours of demonstrations from American Dental Association-approved content partners, together with interviews and lectures, for students and faculty in dental surgery, medicine, oral hygiene, assisting, and nursing.
Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS)
Alternative Name(s) & Keywords: DOSS
This database contains cover-to-cover indexing and abstracts for more than 250 journals and dozens of monographs. It includes indexing for all dentistry and oral sciences journals commonly purchased by dental schools and other related institutions.####Dentistry & Oral Sciences Source also includes a collection of important full-text journals, as well as dozens of full-text monographs. The collection includes more than 210 full-text journals, including many of the top-ranked titles in the discipline.
Dictionary of Commonly Cited Compounds
DCCC is a carefully edited database containing the 25,000 most frequently cited compounds used by chemists. It contains the top 25,000 most commonly cited compounds in Chemical Abstracts (excluding polymers and biologicals) in Chapman & Hall chemical dictionary format.
Dictionary of Drugs
?Presenting over 15,000 entries with accurate, up-to-date and concise information on more than 57,000 compounds, the Dictionary of Drugs is a one-stop resource for the medicinal chemist.
Dictionary of Food Compounds
?Comprehensive information on 74,000 compounds found in food, including additives, flavors, natural food constituents contaminants and nutraceuticals.
Dictionary of Inorganic and Organometallic Compounds
?Two highly respected titles, the Dictionary of Inorganic Compounds and the Dictionary of Organometallic Compounds have been brought together into this single, structure-searchable database of over 107,000 compounds.
Dictionary of Marine Natural Products
A comprehensive resource for more than 55,000 known natural products drawn from marine organisms.
Dictionary of Natural Products
?A comprehensive structure database containing over 290,000 natural products. Continually reviewed to keep pace with the current literature, this database is the most comprehensive source of natural product information available.
Dictionary of Organic Compounds
?DOC has built a world-wide reputation as an indispensable reference work over its seventy years of publication. This carefully edited database contains over 106,000 entries comprising more than 320,000 organic compounds.
Dietary Supplement Label Database (United States National Library of Medicine)
The Dietary Supplement Label Database (DSLD) is a joint project of the National Institutes of Health (NIH) Office of Dietary Supplements (ODS) and National Library of Medicine (NLM). The DSLD contains the full label contents from a sample of dietary supplement products marketed in the U.S.
Drugs and Lactation Database (LactMed)
A section of Toxnet, from the National Library of Medicine (NLM). Peer-reviewed and fully referenced database of drugs to which breastfeeding mothers may be exposed. Among the data included are maternal and infant levels of drugs, possible effects on breastfed infants and on lactation, and alternate drugs to consider.
DSM Library and Psychiatry Online (APA)
Alternative Name(s) & Keywords: Psychiatry
PsychiatryOnline is a website that features the DSM Library (which includes the DSM-5, DSM-5 Handbook of Differential Diagnosis, and DSM-5 Clinical Cases) and The American Journal of Psychiatry as the cornerstones of a collection of psychiatric references, including books, journals, and self-assessment tools. Much more than individual titles, PsychiatryOnline features sophisticated searching and indexing tools that enable users to quickly target all the information needed.
E
Education Source with ERIC
Education Source is a bibliographic and full text database developed from a merger of high-quality databases from EBSCO Publishing and H.W. Wilson. Coverage in Education Source spans all levels of education from early childhood to higher education and also includes educational specialties such as multilingual education, health education and testing. Subject matter includes Adult Education, Continuing Education, Distance Learning, Government Funding, Multicultural/Ethnic Education, Social Issues, Student Counseling, Vocational Education as well as many others.
EMBASE
Popular
Alternative Name(s) & Keywords: Excerpta Medica (Ovid)
EMBASE is a biomedical and pharmaceutical database indexing over 3,500 international journals. Dates of coverage: 1980 to present.
Embase Classic+Embase
Embase Classic is an essential abstract and index backfile which enables biomedical researchers to review critical research from 1947-
Encyclopedia of Life Sciences (Wiley)
A fully searchable, working site of articles by scientists and scientific historians in the fields of biochemistry and physiology, cell biology, developmental biology, ecology, evolution, genetics, immunology, molecular biology, neuroscience, microbiology and virology, plant science, structural biology, and science and society.
Encyclopedia of Social Work (Oxford University Press)
Building off the classic reference work, a valuable tool for social workers for over 85 years, the online resource of the same name offers the reliability of print with the accessibility of a digital platform. Over 400 overview articles, on key topics ranging from international issues to ethical standards, offer students, scholars, and practitioners a trusted foundation for a lifetime of work and research, with new articles and revisions to existing articles added regularly.
Environmental Health and Toxicology Information Program (TEHIP)
The National Library of Medicine (NLM) Toxicology and Environmental Health Information Program (TEHIP) evolved from the Toxicology Information Program (TIP) that was established in 1967 at the (NLM) in response to recommendations made in the 1966 report "Handling of Toxicological Information," prepared by the President's Science Advisory Committee.####TEHIP maintains a comprehensive web site that provides access to resources produced by it and by other government agencies and organizations. This web site includes links to databases, bibliographies, tutorials, and other scientific and consumer-oriented resources. TEHIP also is responsible for the Toxicology Data Network (TOXNET), an integrated system of toxicology and environmental health databases that are available free of charge on the web.
Essential Science Indicators (InCites)
Essential Science Indicators provides access to a unique and comprehensive compilation of essential science performance statistics and science trend data. The chief indicators of output, or productivity, are journal article publication counts. Data in Essential Science Indicators are limited to Thomson Scientific-indexed journal articles only.
ExpertPath (Elsevier)
ExpertPath is a diagnostic decision support system for pathologists. The ExpertPath database contains an image library of over 50,000 high-quality example images representing normal pathology as well as over 4,000 diseases.
F
Faculty Bibliography (NYU School of Medicine, College of Dentistry, College of Nursing) (NYU Health Sciences Library)
A service from the NYU Health Sciences Libraries, the Faculty Bibliography gathers citations to publications of NYU School of Medicine, College of Dentistry, and College of Nursing faculty into a single easy to use, searchable database. Citations to faculty publications are collected from online databases, such as Medline, HSLCat (the library's online catalog), Biological Abstracts, EMBASE, Web of Science, and PsychInfo. In addition, the bibliography contains citations to published works that do not appear in online databases, but which have been identified by faculty themselves and verified by the library.
Foundation Directory Online (Foundation Center)
Updated monthly, this directory from the Foundation Center contains information about the largest 10,000 public and private foundations in the U.S. and links to foundation web sites.
Foundation Grants to Individuals Online (Foundation Center)
provide a wide range of funding support for individuals. This section provides you with general information about the Foundation Center and Foundation Grants to Individuals Online, as well as some important contact information.
FSTA - the Food science resource (Web of Science)
Provides thorough coverage of pure and applied research in food science, food technology, and food-related nutrition.
G
GenderWatch
A full text database of unique and diverse publications that focus on how gender impacts a broad spectrum of subject areas.
Genetic Toxicology Data Bank (National Library of Medicine)
Created by the Environmental Protection Agency, GeneTox is a toxicology data file containing genetic toxicology (mutagenicity) test data on over 3,000 chemicals. Data are derived from expert peer review of the open scientific literature. The database is searchable by chemical name or name fragment, other name, Chemical Abstracts Service Registry Number (RN), and/or subject terms. GeneTox is available from the National Library of Medicine's Toxicology Data Network, TOXNET.
GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network)
Alternative Name(s) & Keywords: Infectious Diseases; Epidemiology
Limit 1 user per session; please log-off after each session. GIDEON is a web-based global infectious disease knowledge management tool. GIDEON is used for diagnosis and reference in the fields of tropical and infectious diseases, epidemiology, microbiology, and antimicrobial chemotherapy.
Global Cross-database NCBI Search (Gquery; formerly Entrez)
From the National Center for Biotechnology Information, Entrez provides cross-database search access to nucleotide and protein sequence data from more than 130,000 organisms, 3D protein structures, genomic mapping information, PubMed MEDLINE, and more. Sequence data is combined from various sources, including GenBank, EMBL, DDBJ, RefSeq, PIR-International, PRF, Swiss-Prot, and PDB. Unique features of Entrez include pre-computed similarity searches for each database record, identifying the related records within that database, and links from a record in one database to associated records in the other Entrez databases. Descriptions of individual Entrez databases and search tips are available in the Entrez Help Document.
Global Health (Ovid)
3 consecutive seat available - please logoff after your session.

Formerly CAB Health, Global Health indexes publications from around the world. Provides coverage of the following aspects of human health and disease: communicable diseases, tropical diseases, parasitic diseases, human nutrition, community and public health, medicinal and poisonous plants. Language of publication listed in brackets after the title. Dates of coverage: 1910 to present.
H
Handbook of Chemistry and Physics
?Ideal for researchers in both academic and corporate settings, the CRC Handbook of Chemistry and Physics Enhanced Web Version has several interactive tools and features and is designed to help users access trusted chemical and physical data in a seamless manner. Users can use graphing software to visualise their search results, customise their workspace, create bookmarks and access an archive of previous editions.
Haz-Map
Haz-Map is an occupational toxicology database designed to link jobs to hazardous job tasks which are linked to occupational diseases and their symptoms.
Hazardous Substances Data Bank (United States National Library of Medicine)
HSDB focuses on the toxicology of potentially hazardous chemicals. Contents include information on human exposure, industrial hygiene, emergency handling procedures, environmental fate, and regulatory requirements. HSDB is peer-reviewed and is organized into individual chemical records.
Health & Psychosocial Instruments - HAPI (Ovid)
5 consecutive seat available - please logoff after your session.

Comprehensive bibliographic coverage of a wide variety of evaluation and measurement tools for health and psychosocial studies, for practitioners, educators, researchers, and students. Dates of coverage: 1985 to present.
Health Reference Center: Academic
**Please note that this database is part of the NovelNY database package and is therefore only available to users within the NYUNY network. ** This multi-source database provides access to the full text of nursing and allied health journals, plus the wide variety of personal health information sources in InfoTrac's award-winning Health Reference Center plus 40 full-text nursing and allied health journals.
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)
Health Source is a collection of both scholarly full text journals plus abstracts and indexing for nearly 850 journals. Coverage of
HealthStar (Ovid)
2 consecutive seat available - please logoff after your session.

Comprised of data from the National Library of Medicine's (NLM) MEDLINE and former HealthSTAR databases. Contains citations to the published literature on health services, technology, administration, and research. ##It focuses on both the clinical and non-clinical aspects of health care delivery. Dates of coverage: 1986 to present.
I
IEEE Xplore
IEEE Xplore digital library is a powerful resource for discovery of scientific and technical content published by the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) and its publishing partners. IEEE Xplore provides web access to more than four-million full-text documents from some of the world's most highly-cited publications in electrical engineering, computer science, and electronics.
ImmunoQuery (Elsevier)
ImmunoQuery is an evidence-based decision support system for immunohistochemistry and the practice of pathology. The ImmunoQuery database is fully referenced with abstract access.
Incidence & Prevalence Database (IPD)
The Incidence and Prevalence Database (IPD) looks at the world's epidemiology data. The IPD covers over 4,500 diseases, procedures, symptoms and other health issues for incidence, prevalence, morbidity, mortality, comorbidity, treated or diagnosed rates and cost.
Index Chemicus (Web of Science Core)
Access the worlds leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions - results filtered by Index Chemicus; 1993 to present.
IndexCat (NLM)
IndexCat provides access to the digitized version of the printed Index-Catalogue of the Library of the Surgeon General's Office; eTK for medieval Latin texts; and eVK2 for medieval English texts; along with links to other selected NLM resources.
Ingenta Connect
A multi-disciplinary searchable database of more than 4,547,834 citations from over 13,530 publications.
INSPEC (Web of Science)
Inspec indexes scientific and technical literature in physics, electrical engineering, electronics, communications, control engineering, computers, computing, information technology, manufacturing, and production engineering.
Integrated Risk Information System (IRIS)
Integrated Risk Information System (IRIS) contains data in support of human health risk assessment, including hazard identification and dose-response assessments. It is compiled by the U.S. EPA and contains descriptive and quantitative information related to human cancer and non-cancer health effects that may result from exposure to substances in the environment. IRIS data is reviewed by EPA scientists and represents EPA consensus.
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
Covers the social sciences and interdisciplinary research. Indexes over two million references to journal articles and to books, reviews and selected chapters dating back to 1951. It is unique in its broad coverage of international material and incorporates over 100 languages and countries. Dates of coverage: 1951 to present.
International Toxicity Estimates for Risk (National Library of Medicine)
International Toxicity Estimates for Risk (ITER) contains data in support of human health risk assessments. It is compiled by Toxicology Excellence for Risk Assessment (TERA) and contains data from CDC/ATSDR, Health Canada, RIVM, U.S. EPA, IARC, NSF International and independent parties offering peer-reviewed risk values. ITER provides comparison charts of international risk assessment information and explains differences in risk values derived by different organizations.
J
JAMA Network (AMA)
The JAMA Network brings JAMA together with the nine JAMA specialty journals to offer enhanced access to the research, reviews, and perspectives shaping the future of medicine. Through a variety of innovative tools, The JAMA Network provides the insights that matter most to medical research and practice
JCR: Journal Citation Reports (InCites)
Covers journals in the social sciences and sciences. Use this tool to determine: number of articles published in the journal in a specific year; number of citations to that journal from articles published in that year; and impact Factor calculated from that year's data, and so on.
Johns Hopkins ABX Guide
Produced by the Division of Infectious Diseases at Johns Hopkins to provide clinicians with concise, timely information about diagnosis and treatment of infectious diseases. There are two main parts of the site: the antibiotic database, accessed by searching on diagnosis, drug name, or pathogen, and the browsable areas, which include news, features, and other types of additional readings and information.
Johns Hopkins Diabetes Guide (via uCentral) (Unbound Medicine)
The Johns Hopkins Diabetes Guide puts an in-depth resource focused solely on the management of diabetes and associated conditions in an integrated application for use on the web or mobile devices. Explore the evidence-based specifics of diabetes complications-all with the most up-to-date diagnostic and treatment recommendations. The Johns Hopkins Diabetes Guide also includes "how-to" details of clinical testing and medications.
Journal of Visualized Experiments (JoVE)
The Journal of Visualized Experiments (JoVE) was established as a new tool in life science publication and communication, with participation of scientists from leading research institutions. JoVE takes advantage of video technology to capture and transmit the multiple facets and intricacies of life science research. The title is a peer reviewed, PubMed indexed journal.
Journals@Ovid Full Text (Ovid)
Ovid provides access hundreds of scientific, technical, and medical journals from over 50 publishers and societies.
JSTOR
Provides access to an archive of important scholarly journals and ebooks, primarily in the humanities and social sciences. Please note that for many titles, the most current issues are not available through Jstor.
K
Karger Journals (Karger)
A complete list of all Karger titles we subscribe to, mainly medical journals.
L
Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information (LILACS)
LILACS is the comprehensive index of scientific and technical literature of Latin America and the Caribbean. ####The main objectives of this database are the bibliographic control and the dissemination of health scientific-technique literature from Latin American and Caribbean countries, absentee from the international databases. It covers the description and indexing of theses, books, books chapters, congresses or conferences annals, scientific-technical reports, journal articles, etc, related to health area.
Lexicomp
Lexicomp offers point-of-care drug, disease, toxicology, diagnostic test, and patient information.
LGBT Life with Full Text (EBSCO)
LGBT Life with Full Text contains all of the content available in LGBT Life as well as full text for more than 120 of the most important and historically significant LGBT journals, magazines and regional newspapers, as well as more than 150 full-text monographs and books. The database includes comprehensive indexing and abstract coverage as well as a specialized LGBT Thesaurus containing over 6,400 terms.
Literature, Arts and Medicine Database (NYU School of Medicine)
The Literature, Arts, & Medicine Database is an annotated multimedia listing of prose, poetry, film, video and art that was developed to be a dynamic, accessible, comprehensive resource for teaching and research in MEDICAL HUMANITIES, and for use in health/pre-health, graduate and undergraduate liberal arts and social science settings. It is a multi-institutional project (see Editorial Board) that was initiated by faculty of the New York University School of Medicine, Felice Aull, Martin Nachbar, Karen Brewer; programming specialist Roy Smith; and then-medical student Irene Chen, '96. The on-line database began in Gopher Internet format in the summer of 1993 and was converted to Web format in 1994 by Martin Nachbar and Roy Smith. In 2006 Yoo Kyung Chang, Eunbong Sohn and William Holloway re-designed the database to a dynamic Web format. This Web site is produced and maintained by Advanced Educational Systems (AES), formerly the Hippocrates Project-- the multi-disciplinary development laboratory for application of information technologies to medical education at New York University School of Medicine.
M
Mary Ann Liebert Online (Mary Ann Liebert, Inc.)
Mary Ann Liebert offers peer-reviewed journals in the areas of biotechnology, biomedical research/life sciences, clinical medicine and surgery, and law.
McGraw-Hill eBook Library (McGraw-Hill)
Access to McGraw-Hill eBook collections in Medical and USMLE Test Prep and other study aids
Medical Education LWW Health Library
Online textbooks with case descriptions, procedure videos, images, and lecture resources for study prep
MEDLINE (Ovid)
The MEDLINE database is widely recognized as the premier source for bibliographic and abstract coverage of biomedical literature. MEDLINE encompasses information from Index Medicus, Index to Dental Literature, and International Nursing, as well as other sources of coverage in the areas of allied health, biological and physical sciences, humanities and information science as they relate to medicine and health care, communication disorders, population biology, and reproductive biology.
MEDLINE (Web of Science)
The U.S. National Library of Medicine (NLM) premier life sciences database.
MEDLINE with Full Text (EBSCO)
The MEDLINE database is widely recognized as the premier source for bibliographic and abstract coverage of biomedical literature. MEDLINE encompasses information from Index Medicus, Index to Dental Literature, and International Nursing, as well as other sources of coverage in the areas of allied health, biological and physical sciences, humanities and information science as they relate to medicine and health care, communication disorders, population biology, and reproductive biology.
MedlinePlus.gov (National Institutes of Health)
MedlinePlus brings together authoritative information from NLM, the National Institutes of Health (NIH), and other government agencies and health-related organizations. Preformulated MEDLINE searches are included in MedlinePlus and give easy access to medical journal articles. MedlinePlus also has extensive information about drugs, an illustrated medical encyclopedia, interactive patient tutorials, and latest health news.
MedOne Neurosurgery (Thieme)
MedOne Neurosurgery is a unique online resource providing the global neurosurgical community with unprecedented access to Thiemes entire neurosurgery collection (E-Books, Journals, Procedures, Cases, Media and Training Center).
Mental Measurements Yearbook
Measurements Yearbook (MMY) provides users with a comprehensive guide to over 2,000 contemporary testing instruments. Designed for an audience ranging from novice test consumers to experienced professionals, the MMY series contains information essential for a complete evaluation of test products within such diverse areas as psychology, education, business, and leadership. All MMY entries contain descriptive information (e.g., test purpose, publisher, pricing) and edited review(s) written by leading content area experts.
Micromedex 2.0 (Truven Health Analytics)
Micromedex supplies evidence -based drug and clinical information including toxicology, diseases, acute care, and alternative medicine. Includes a calculators tab with 22 separate dosing, laboratory value, antidote, and measurement calculators, and tabs for Trissel's 2 IV compatibility, drug identification with images, comprehensive drug interaction checking, and Tox & Drug Product Lookup for quick substance identification.
MIT CogNet (MIT Press)
Searchable collection of MIT published journals, reference works, and books in the area of brain and cognitive science. Also includes conference proceedings.
N
NASW Clinical Register (Ovid)
Provides a listing of clinical social workers who have met national standards for education and experience established by the NASW, including address and phone numbers, education and specialization, type of practice and license information.
Nexis Uni
Alternative Name(s) & Keywords: LexisNexis, Lexis Nexis, Nexis
Full Text Database; Provides access to full-text newspapers (U.S. and some international), newswires, transcripts, and trade journals. This replaces Lexis Nexis Academic Universe.
Nucleotide (NCBI)
The Nucleotide database is a collection of genome, gene and transcript sequence data from several sources, including GenBank, RefSeq, TPA and PDB.
Nursing & Allied Health
Offers researchers looking for answers to nursing or allied health questions millions of articles found in over 1,100 journals. Provides full-text coverage of many of the titles cited in CINAHL.
Nursing Reference Center PLUS (Ebsco)
Nursing Reference Center PLUS is a source for evidence-based information designed specifically for nurses. Access articles, syntheses, care plans, watch video demonstrations, strengthen nursing skills, earn continuing education credits and much more.
Nutrition And Food Sciences Database
Provides access to over 580,000 nutrition and food science research abstracts covering all aspects of human and animal nutrition. Coverage is world-wide. 1973 to present.
O
OTseeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence)
OTseeker is a database that contains abstracts of systematic reviews, randomised controlled trials and other resources relevant to occupational therapy interventions. Most trials have been critically appraised for their validity and interpretability. In one database, OTseeker provides fast and easy access to information from a wide range of sources to inform occupational therapy.
Ovid Databases
This resource allows you to select any of the available Ovid databases to search individually or together.
Oxford Clinical Psychology
Oxford Clinical Psychology provides full-text access to over 300 titles in Oxford's global clinical psychology publishing program in an integrated online service. Covering a broad range of specialty areas, disorders, and treatment modalities, Oxford Clinical Psychology enables users to search and browse high-quality research and practice information.
Oxford Journals
Search journals published by Oxford University Press.
Oxford Medicine Online
Oxford Medicine Online is a collection of online medical resources which cover every stage in a medical career, from resources for medical students and junior doctors, to those for senior doctors and consultants. Oxford Medicine Online allows users to browse and search a range of OUP's online medical textbooks and handbooks from a single location and also offers access to titles from the prestigious Mayo Clinic Toolkit.
Oxford Scholarship Online
Oxford Scholarship Online (OSO) offers full-text access to scholarly (peer-reviewed) works from key disciplines in the humanities, social sciences, science, medicine, and law.
P
PEDro (Physiotherapy Evidence Database)
A free database of randomised trials, systematic reviews and clinical practice guidelines in physiotherapy.
PEP: Psychoanalytic Electronic Publishing
Contains the complete text and illustrations of 51 premier journals in psychoanalysis, 96 classic psychoanalytic books, and the full text and Editorial notes of the 24 volumes of the Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud as well as the 18 volume German Freud Standard Edition Gesammelte Werke. It spans over 142 publication years and contains the full text of articles whose source ranges from 1871 through 2013. There are over 90 thousand articles and over 11 thousand figures and illustrations that originally resided on over 1720 volumes with over 880 thousand printed pages.
Polymers: A Property Database
?Provides scientific and commercial information on over 1,050 polymers in a single, first-stop reference invaluable to anyone involved in polymer science and technology.
PopLine
POPLINE provides access to 380,000 carefully selected publications and resources related to family planning and reproductive health
Profiles in Science
The National Library of Medicine (NLM) is making the archival collections of leaders in biomedical research and public health available on its Profiles in Science web site. The site, launched in September 1998, promotes the use of the Internet for research and teaching in the history of biomedical science. Many of the collections have been donated to NLM and contain published and unpublished items, including books, journal volumes, pamphlets, diaries, letters, manuscripts, photographs, audiotapes, video clips, and other materials.
Properties of Organic Compounds Database
Properties of Organic Compounds contains over 29,000 of the most commonly sought organic compounds, featuring physical data, spectral data, and structures. An easy-to-use tool for identifying unknown compounds, or for locating additional data and references for a known compound.
ProQuest Ebook Central
Ebook Central is NYU's preferred ebook provider. Users can search, read, highlight, and annotate full-text books in many subject areas, including the social sciences and humanities.
PsycINFO (Ovid)
PsycInfo covers the professional and academic literature in psychology and related disciplines, including medicine, psychiatry, nursing, sociology, pharmacology, physiology and linguistics. Dates of coverage: 1806 to present.
PubChem Project (National Center for Biotechnology Information)
Free database of chemical structures of small organic molecules and information on their biological activities.
Published International Literature on Traumatic Stress (PILOTS)
Includes citations to all literature on post-traumatic stress disorder (PTSD) and other mental-health sequelae of traumatic events, without disciplinary, linguistic, or geographical limitations, and to offer both current and retrospective coverage. Dates of coverage: 1871 to present.
PubMed via NYU Health Sciences Library
Popular
Alternative Name(s) & Keywords: Medline
PubMed comprises more than 28 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books.
PubsHub Journals & Congresses
PubsHub is a database containing comprehensive details on peer-reviewed medical journals and academic conferences for those interested in scholarly publishing or presentation.
R
Rehabilitation Therapy in Video
Rehabilitation Therapy in Video is the largest and richest streaming video resource ever assembled for the study of occupational therapy, physical/physiotherapy, and speech-language pathology. The collection allows students and faculty to easily find, cite, and share footage of top clinicians and academics explaining the underlying anatomical and neurological issues in specific patient populations, while demonstrating effective techniques and methods for their treatment.
ResearcherID
"At this site, users can: Update their profile information; Build their publication list using Web of Science search services or uploading a file; Select to make their profile public or private. Registered as well as non-registered users can search the Researcher Registry to view profiles and find potential collaborators." RsearcherID tracks only researchers who have registered.
S
Safari Books Online
Provides access to 350 ebook titles related to technology including how-to books on a varietyofweb and computer related technologies. Includes O'Reilly books.
Sage Journals Online (SAGE Publications)
Provides full-text access to journals published by Sage in the following fields: Education, Urban Studies, Communication Studies, Criminology, Political Science, Psychology, Sociology, Management & Organization Studies, and Health Sciences.
SAGE Research Methods Online (SAGE)
SAGE Research Methods Online is a research methods tool that links over 175,000 pages of SAGE?s book, journal and reference content, including dictionaries, datasets, case studies, and books. Researchers can explore methods concepts to help them design research projects, understand particular methods or identify a new method, conduct their research, and write up their findings.
SAGE Stats
SAGE Stats is a data visualization and research platform hosting extensive social science data collections. The data collections contain data series based on time and geography. All of the data series are standardized and normalized allowing you to find, compare, visualize, and export. SAGE Stats currently hosts two data collections: State Stats and Local Stats. These data collections contain data from more than 100 different government and non-government sources to create a rich collection of more than 6,000 current and historical data series on high-interest research topics. Dating back more than 20 years, each data series is displayed in a clear and consistent format with detailed source information.
Science Citation Index Expanded (Web of Science Core)
Access the worlds leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions - results filtered by the Science Citation Index publiished 1900 to present.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations (Thieme)
Currently contains 40 volumes, covering the fields of organometallics, hetarenes and related ring systems, compounds with four and three carbon-heteroatom bonds, compounds with two carbon-heteroatom bonds, compounds with one carbon-heteroatom bond (e.g. fluorine compounds, alcohols, ethers), all-carbon functions (e.g. cumulenes, allenes, polyynes, arynes, enynes, and alkynes). The electronic backfile (1909 to 2003) provides immediate access to 146,000 product specific experimental procedures, 580,000 structures, and 700,000 references in all fields of synthetic organic chemistry, dating back to the early 1800s.
ScienceDirect: All Content (Elsevier)
Search for articles in the fields of science, technology and medicine.
SciFinder Scholar
First-time users must create an account with their NYUMC.ORG, NYU.EDU or NYULANGONE.ORG email address.

When working offsite, users must use the NYU VPN. Support and training materials are available here.

SciFinder Scholar includes information on more than 40 million substances and 18 million reactions (searchable by structure, formula, and chemical identifier) as well as over 30 million references, including journal articles, patents, and other documents.
SCOPUS (Elsevier)
Scopus is both an abstract and a citation database containing more than 41 million records for peer-reviewed literature and quality web sources. The citation indexing is available from 1996 to the present, and the abstract indexing goes back as far as 1823. Disciplines covered include scientific, technical, medical and social sciences fields with some coverage in the arts and humanities.
Social Sciences Citation Index (Web of Science Core)
Access the worlds leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions - results filtered by the Social Sciences Citation Index publiished 1900 to present.
Social Sciences Full-Text (EBSCO)
Provides access to a wide assortment of the most important English-language journals published in the social sciences. This resource provides detailed indexing for over 625 periodicals dating back as far as 1983nearly 400 of which are peer-reviewed.
Social Work Abstracts PLUS (Ovid)
The Social Work Abstracts database, produced by the National Association of Social Workers, Inc., contains more than 45,000 records, spanning from 1968 to the present, from social work and other related journals on topics such as homelessness, AIDS, child and family welfare, aging, substance abuse, legislation, community organization, and more.
SocINDEX with Full Text (EBSCO)
One of the world's most comprehensive and highest quality collection of sociology research the database features more than 2.1 million records with subject headings from a 20,000+ term sociological thesaurus designed by subject experts and expert lexicographers. SocINDEX with Full Text contains full text for more than 860 journals dating back to 1908. This database also includes full text for more than 830 books and monographs, and full text for over 16,800 conference papers.
Sports Medicine and Exercise Science in Video
ports Medicine and Exercise Science in Video is the most extensive video collection ever assembled in the areas of fitness and health assessment, disease management, injury treatment, nutrition, medical fitness, sport science, work-site wellness, exercise adherence, and much more. Developed through an exclusive partnership with Healthy Learning, the worlds leading producer of sports medicine videos, the collection features an array of internationally renowned physicians, exercise scientists, certified athletic trainers, physical therapists, registered dieticians, sport psychologists, personal trainers, and health/wellness experts who share information, ideas, and insights on the principles, techniques, and modalities of modern exercise science and sports medicine.
Springer Materials
SpringerMaterials provides curated data and advanced functionalities to support research in materials science, physics, chemistry, engineering, and other related fields.
Springer Protocols (Springer)
Springer Protocols is an electronic database of reproducible laboratory protocols in the Life and Biomedical Sciences. Compiling protocols from Humana's successful book series Methods in Molecular Biology, Methods in Molecular Medicine, Methods in Biotechnology, Methods in Pharmacology and Toxicology, and Neuromethods, as well as from a vast number of Laboratory Handbooks, such as The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook, and the Springer Laboratory Manuals, Springer Protocols offers researchers access to nearly thirty years worth of time tested, easily reproducible, step-by-step protocols for immediate use in their lab. Written by renowned experts in the field with an emphasis on both comprehensiveness and ease of use, each protocol is organized in an easily reproducible recipe style, and offering helpful tricks of the trade in an "invaluable" notes section, Springer Protocols is an invaluable resource for the modern research laboratory.
SpringerLink (Springer)
Providing with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works.
Stat!Ref (Teton Data Systems)
Provides access to full-text electronic information in latest editions of medical, chemical and pharmacological texts, dictionaries and indexes. Subjects range from emergency-critical care, nursing, oncology, pediatrics, point of care, primary care, psychiatry, pharmacology and cardiology.
Synthesis Digital Library (Morgan & Claypool)
SYNTHESIS is an innovative information service for the research, development and educational communities in engineering and computer science; offering reviews and tutorial overviews. It combines authoritative content with advanced digital delivery.
T
Taylor and Francis (formerly Informaworld)
Providing with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works.
The Joanna Briggs Institute EBP Database (Ovid)
This comprehensive database covers a wide range of medical, nursing, and health science specialties and includes a unique suite of information that's been analyzed, appraised, and prepared by expert reviewers at JBI so you can integrate the world's best evidence into your practice:####JBI is widely regarded as one of the world's leading providers of evidence-based information from across the globe, as well as tools to help healthcare professionals implement an effective evidence-based practice program and provide the best possible patient care.
Thieme E-Books & E-Journals
Providing with access to millions of scientific documents from journals, books, series, protocols and reference works.
Toxicology Literature Online (TOXLINE)
TOXLINE is a bibliographic database for toxicology from the National Library of Medicine. Records provide information covering the biochemical, pharmacological, physiological, and toxicological effects of drugs and other chemicals. TOXLINE references are derived from various sources grouped into two parts--TOXLINE Core (standard toxicology journals) and TOXLINE Special (specialized journals, reports, and archival material).
Toxics Release Inventory (TRI)
TRI is based on EPA collection data on the annual estimated releases of toxic chemicals into the environment. This series covers the 1987-2001 reporting years. Air, water, land, and underground injection releases data available. Data on transfers to waste sites, waste treatment methods and efficiency, source reduction, and recycling also included.
U
uCentral (Unbound Medicine)
Features popular clinical resources from Unbound Medicine, including the Johns Hopkins ABX and Diabetes Guides.
Ulrichsweb
Ulrichsweb.com is the authoritative source of detailed information on periodicals of all types -- academic and scholarly journals, Open Access publications, peer-reviewed titles, popular magazines, newspapers, newsletters, and more from around the world.
UN-I-QUE (United Nations Info Quest)
Provides quick access to document symbols/sales numbers for UN materials of a recurrent nature: annual/sessional reports of committees/commissions; annual publications; reports periodically/irregularly issued; reports of major conferences; statements in the General Debate; etc. Information within each record is presented in reverse chronological order to facilitate identification of the most recent data.
UpToDate (UpToDate, Inc)
UpToDate is an electronic, full-text clinical resource that provides evidence-based answers to the most commonly asked questions in clinical practice. Original material in UpToDate is written by an international faculty of practicing clinicians who are experts in their specialties. Includes access to over 9,500 topics in 21 specialties, along with different levels of patient education materials to meet the varying information needs of patients.
USMLE Easy (McGraw-Hill)
USMLEasy is a diagnostic and self-assessment tool with a bank of online USMLE-format questions to study, practice, and simulate the test-taking experience for Step 1, Step 2 CK, and Step 3. Database features also includes additional practice features, flash cards, interactive lectures, and personalized reports.
W
Web of Science Core Collection
Web of Science provides seamless access to the Science Citation Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Book Citation Index, and Conference Proceedings Citation Index.
Wiley Online Library
A multidisciplinary collection of online resources covering life, health and physical sciences, social science, and the humanities, Wiley Online Library offers integrated access to a wide range of articles, journals, books, and reference works, as well as laboratory protocols and databases.
Wiley Online Library - Current Protocols
Access to over 17,000 peer-reviewed, regularly updated laboratory procedures across the biosciences
WorldCat (FirstSearch)
Alternative Name(s) & Keywords: First Search, World Cat, WorldCat
Z
Zoological Record (Web of Science) (Web of Knowledge)
The worlds leading taxonomic reference and oldest continuing database of animal biology (1864 - present).

 

ویرایش شده توسط WwW
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • WwW موضوع را قفل کرد
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.