درخواست کتاب+1000


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpASMHVN06/viewerType:toc//root_slug:asm-handbook-volume-17/url_slug:asm-handbook-volume-17?b-q=Nondestructive%20Evaluation%20of%20Materials&sort_on=default&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=no

True Pdf
Reward = +1000

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.