درخواست کتاب از Taylor & Francis


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Understanding and Helping Families: A Cognitive-behavioral Approach,  1st Edition 
Author: Andrew I. Schwebel, Mark A. Fine, Andrew Schwebel
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 1993
Link: https://www.taylorfrancis.com/books/9781317781851
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.