درخواست کتاب


Cloudpusher

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Solving Contact Problems with Abaqus
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.amazon.com/Solving-Contact-Problems-Abaqus-Rashid/dp/152182374X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1549033324&sr=8-3&keywords=abaqus
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.