درخواست کتاب از Knovel


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: Light water reactor materials Volume 1 Fundamentals
Author: Donald R Olander; Arthur T Motta; Brian Wirth
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2017
Link: https://www.worldcat.org/title/light-water-reactor-materials/oclc/1035832660?referer=br&ht=edition
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.