درخواست دانلود


123zxc

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.19.1923

 

Title: Japanese Journal of Applied Physics logoJapanese Journal of Applied Physics logoMinority Carrier Diffusion Length in Amorphous Si Schottky Barrier Solar Cells
Author:  Makoto Konagai, Hiroshi Miyamoto and Kiyoshi Takahashi 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: https://doi.org/10.1143/JJAP.19.1923

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect عنوان را به درخواست دانلود تغییر داد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.