درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Establishment of the feasibility of a process capable of low cost, high volume production of silane (Phase I), and the pyrolysis of silane to semiconductor-grade silicon (Phase II). Low Cost Silicon Solar Array Project, Task I. Quarterly progress report, April--June 1977
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Breneman, W.C.; Farrier, E.G.; Mui, J.Y.P. & Rexer, J. October 1, 1977.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.