درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: xperimental study of electron characteristics of SiCl4/H2 glow discharge plasma
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Journal of Functional Materials 38(10):1599-1602 · October 2007
Zhu Zusong
Normal University

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.