درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: 10.3923/ajsr.2016.71.81
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Md. Naim Uddin, Md. Shabiul Islam, J. S. and Bhuyan, M., “Modeling of mems
based piezoelectric cantilever design using flow induced vibration for low power
micro generator: A review”, Asian Journal of Scientific Research, Vol. 9, pp.
71–81, 2016.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.